Warsztaty Młodych Edytorów to konferencja z piętnastoletnią tradycją zrodzona ze współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Co roku studenci, doktoranci i pracownicy naukowi spotykają się, aby zaprezentować wyniki swoich aktualnych badań i poddać je pod dyskusję uznanym ekspertom, którzy zawodowo zajmują się kwestiami edytorskimi.

Warsztaty młodych edytorów

Na przełomie piętnastu lat zakres tematyczny Warsztatów Młodych Edytorów wzrastał, tak aby nadążał on za nowymi problemami, wymaganiami, ale także niuansami świata edytorskiego. Konferencja nie skupia się wyłącznie na tradycyjnym edytorstwie, ale także na nowoczesnym, z którym z pewnością zmierzy się każdy młody edytor.

Tegoroczne Warsztaty Młodych Edytorów są organizowane przez Koło Naukowe Edytorów UJ i odbywają się w dniach 9–11 marca w Domach Pracy Twórczej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Rabce-Zdroju. Będą to trzy dni intensywnej pracy i nauki dla wszystkich uczestników. Referaty poruszą różnorodne kwestie, niekiedy nawet wykraczające poza ramy edytorstwa – edycja tekstów dawnych spotka się z problemami związanymi z publikowaniem cyfrowym, a tematy stricte edytorskie połączą się z zagadnieniami literackimi, również będącymi w kręgu zainteresowań edytorów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Szczegóły na Facebookowej stronie Warsztatów: https://www.facebook.com/XVWarsztatyMlodychEdytorow/


Serwis Detepowiec.pl objął patronat nad tym wydarzeniem