Przyjęcie do firmy nowego pracownika to początek procesu wdrażania go w sposób, w jaki działa przedsiębiorstwo, a także w indywidualne obowiązki na stanowisku pracy. Od tego, w jaki sposób zostanie zorganizowany onboarding, zależy, czy pracownik zagrzeje miejsce na dłużej.

onboarding

Zależność jest prosta: im szybciej nowy pracownik stanie się sprawnym członkiem zespołu, tym szybciej firma zacznie odnosić oczekiwane korzyści z jego pracy. Mniej będzie nieporozumień, opóźnień, strat i błędów, a co najważniejsze – niezadowolonych klientów (także wewnętrznych). Dlatego firmy podchodzące profesjonalnie do zarządzania talentami realizują swoje programy onboardingowe, których celem jest utworzenie z osoby, która jeszcze wczoraj była kimś obcym, kandydatem do pracy – w pełni funkcjonalnego członka firmowej drużyny.

Dokumenty to też onboarding

Kodeks pracy wymaga od pracodawcy, by przyjmując nowego pracownika dopełnił określonych formalności. Te elementy to też składnik onboardingu – warto więc zainteresować się, w jaki sposób osoby odpowiedzialne np. za szkolenia BHP podchodzą do swoich obowiązków, jak zwracają się do szkolonych i czy reprezentują we właściwy sposób swojego zleceniodawcę (kulturą osobistą, jakością rozdawanych materiałów, aparycją).

Właściciel przewodnikiem dla nowych pracowników

Ile firm, tyle pomysłów na onboarding.

W mniejszych przedsiębiorstwach wdrożeniem zajmuje się zwykle szef (właściciel) firmy, który niejednokrotnie sam prowadził rekrutację i wybrał najlepszego z kandydatów. Omawia z nowo przyjętym zasady panujące w firmie, jej historię i plany na przyszłość. Przydaje się w tym konspekt rozmowy – ułożone w formie punktów zagadnienia, które muszą być poruszone, by informacja była pełna i w tej samej formie trafiła do każdego z nowo przyjętych.

Po informacjach ogólnych płynnie przechodzi się do opisu stanowiska pracy, wymagań, zasad stawiania i rozliczania celów. Na koniec prezes oprowadza po biurze, pełniąc rolę przewodnika nowego pracownika, i przedstawia go pozostałym członkom zespołu. Tak wprowadzony pracownik zostaje przydzielony do starszego stażem kolegi, pod którego okiem zaczyna wykonywać powierzone obowiązki.

Takie wprowadzenie umożliwia nowemu pracownikowi bezpośredni kontakt z szefem i poznanie najważniejszych informacji z pierwszej ręki, a także pozwala na swobodne zadawanie pytań w razie wątpliwości (stopień swobody zależy oczywiście od osobowości prezesa i stopnia stremowania przyjmowanego).

Miłym zwyczajem, który co prawda nie jest jeszcze powszechny, ale staje się coraz popularniejszy, jest pójście z nowym pracownikiem na obiad, by w mniej urzędowej atmosferze porozmawiać o współpracy.

Onboarding w wykonaniu działu HR

Przedsiębiorstwa na tyle duże, by mieć własny dział HR, powinny mieć własny, sformalizowany plan oboardingu, gwarantujący, że każdy nowo przyjęty pracownik otrzyma te same informacje, którymi dysponują inni.

Plan ten zazwyczaj składa się z elementów takich, jak:

  • omówienie historii firmy, jej obecnej pozycji na rynku, misji, wizji, wartości, planów na najbliższą przyszłość,
  • przedstawienie struktury organizacyjnej firmy,
  • charakterystyka kultury firmowej: jak się do siebie zwracamy, jak się porozumiewamy, w jaki sposób prowadzimy spotkania itp.
  • przedstawienie zespołowi, z którym nowo przyjęta osoba będzie pracować na co dzień.
  • wręczenie pakietu powitalnego (welcome box), który zwykle zawiera przewodnik dla nowego pracownika (Welcome Book) i kilka firmowych gadżetów, jak smycz, długopis czy pendrive. Miłym dodatkiem są słodkości – np. obrandowane krówki czy miętówki.

Szkolenia specjalistyczne

W zależności od zajmowanego stanowiska, wprowadzenie do firmy polegające na realizacji powyższych punktów może być niewystarczające. Szczególnie w dużych firmach nowo przyjęta osoba jest od razu kierowana na obowiązkowe szkolenia specjalistyczne, np. z zakresu obsługi oprogramowania używanego w firmie (np. do kosztorysowania, CRM, SAP).

Coraz częściej do pakietu obowiązkowych szkoleń wprowadzających dodawane są moduły koncentrujące się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem, w szczególności cyberbezpieczeństwem.


Materiał dostarczony przez Partnera serwisu Detepowiec.pl